NHG geaccrediteerd – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Varkenmarkt 19 2512 GR ’s-Gravenhage Tel:070 345 07 09 (voor SPOED toets 1) 070 364 68 45

NHG geaccrediteerd

Onze gezondheidscentrum is NHG geaccrediteerd. NHG praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar werken aan de kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van de patiënten. Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

Wie heeft dit keurmerk ontwikkeld?
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het keurmerk ontwikkeld in
samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Patiënten
en Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en
Zorgverzekeraars Nederland  (ZN). NHG praktijkaccreditatie® heeft dan ook een
brede erkenning binnen de gezondheidszorg. De NHG Praktijkaccreditatie (NPA)
toetst jaarlijks of een huisartsenpraktijk nog steeds voldoet aan de minimale eisen en
verbeteringen doorvoert.

Meer informatie over de NHG praktijkaccreditatie vindt u hier