NHG-praktijkaccreditatie® – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Gezondheidscentrum Medisena
Varkenmarkt 19 2512 GR
’s-Gravenhage

NHG-praktijkaccreditatie®

Onze gezondheidscentra is NHG geaccrediteerd. NHG praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken.
Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar werken aan de kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van de patiënten. Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

Wie heeft dit keurmerk ontwikkeld?
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het keurmerk ontwikkeld in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Patiëntenen Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland  (ZN). NHG praktijkaccreditatie® heeft dan ook een brede erkenning binnen de gezondheidszorg. De NHG Praktijkaccreditatie (NPA) toetst jaarlijks of een huisartsenpraktijk nog steeds voldoet aan de minimale eisen en
verbeteringen doorvoert.

Meer informatie over de NHG praktijkaccreditatie vindt u hier