Chronische zorg – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Gezondheidscentrum Medisena
Varkenmarkt 19 2512 GR
’s-Gravenhage

Chronische zorg

Bij patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, Astma en COPD is periodieke controle noodzakelijk.

De Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) ondersteunt uw huisarts bij de zorg aan patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, astma, COPD, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en ouderenzorg. De POH-S houdt zelfstandig spreekuur en geeft voorlichting over uw aandoening.
Het aandachtsgebied is sterk gericht op preventie en zelfmanagement.

De zorgverlening door de POH-S valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet af van uw eigen risico.Ketenzorg:
Onze huisartspraktijk maakt deel uit van zorggroep HADOKS voor ondersteuning van de chronische zorg. HADOKS ondersteunt huisartsen bij het organiseren van gestructureerde, wijkgerichte zorg binnen een netwerk van zorgprofessionals.