Afspraken – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Varkenmarkt 19 2512 GR ’s-Gravenhage Tel:070 345 07 09 (voor SPOED toets 1) 070 364 68 45

Afspraken

De mogelijkheid om online een afspraak te maken is tijdelijk stop gezet i.v.m. COVID-19.


Spreekuur huisartsen
De huisartsen hebben iedere ochtend en iedere middag spreekuur, uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken tussen 08.00-11.00 uur,  via tel. 070-3450709.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen of heeft u het vermoeden dat 10 minuten te krap is voor uw klacht? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.


Telefonisch spreekuur
Heeft u een korte vraag en wilt u de huisarts kort hierover spreken? U kunt voor 11:00uur een telefonische consult aanvragen, via 070-3450709. De huisarts belt u dan tussen 12:00-14:00uur of na 16:00uur op.


Bij welke dokter?
Alle patiënten hebben de vrijheid te kiezen bij welke dokter ze een afspraak willen. Wij verzoeken u daarom aan te geven bij welke dokter u een afspraak wilt. Soms kan het zijn dat de agenda van de dokter van uw voorkeur die dag vol staat, waardoor u niet dezelfde dag geholpen kunt worden. In dat geval zal u gevraagd worden of u wilt wachten of dat u een andere dokter wenst.

Indien u geen voorkeur aangeeft, probeert de assistente rekening te houden met uw eerdere wensen.

Wij vragen u met klem voor vervolgafspraken (voor dezelfde klacht) naar dezelfde arts te gaan. Dit voorkomt dat u uw verhaal opnieuw moet vertellen, maar dit helpt ook de dokter. Hierdoor kan de dokter veranderingen opmerken en uw klacht beter vervolgen in de tijd.