BELEID ROND AGRESSIE BIJ GEZONDHEIDSCENTRUM MEDISENA – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Gezondheidscentrum Medisena
Varkenmarkt 19 2512 GR
’s-Gravenhage

BELEID ROND AGRESSIE BIJ GEZONDHEIDSCENTRUM MEDISENA

 

 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en respectvol met elkaar omgaat.

Het kan soms gebeuren dat mensen boos of gefrustreerd zijn als ze zich niet goed voelen of als er iets niet goed gaat. We willen benadrukken dat we agressief gedrag in onze praktijk niet accepteren.

 

WAT IS AGRESSIEF GEDRAG?

 

Het gaat om schreeuwen, schelden, beledigen (telefonisch, aan de balie of in de spreekkamer) of zelfs slaan of schoppen van medewerkers of het plegen van vernielingen. Voor diegene, die deze agressieve uitlatingen moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

 

Alle voorvallen waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden vastgelegd en besproken binnen de praktijk. De assistente is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt omdat de patiënt als eerst met deze medewerker contact heeft, telefonisch of aan de balie. De huisarts en de praktijkmanager zullen hier van op de hoogte gebracht worden en een van hen zal contact met u opnemen. Per situatie zal worden overwogen of er maatregelen genomen moeten worden.

-Dit kan betekenen dat we u vragen excuses te maken,

– er een waarschuwing gegeven wordt of

-in een uiterst geval dat er besloten wordt dat u een andere huisartspraktijk moet gaan zoeken.

Dit laatste geldt bijvoorbeeld als er zeer ernstige of herhaalde bedreigingen geuit worden of bij lichamelijk geweld.

-Er kan ook besloten worden om aangifte bij de politie te doen.

Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener vinden wij van het grootste belang.

 

HOE WEL OMGAAN MET MENINGSVERSCHIL EN BOOSHEID?

 

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen daar van leren. Wanneer u dus boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek. Dat doen we graag even apart en niet aan de balie. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.