Psychologische zorg – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Gezondheidscentrum Medisena
Varkenmarkt 19 2512 GR
’s-Gravenhage

Psychologische zorg

Als u psychische klachten ervaart zoals somberheid of stress kunt u terecht bij uw huisarts. In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om verder te gaan met uw klachten. Daarnaast kan de huisarts u ook doorverwijzen naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

De Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
De POH-GGZ is specifiek opgeleid in het laagdrempelig ondersteunen van patiënten met psychische klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health. Het is mogelijk om bij de POH-GGZ een wat langere afspraak te krijgen. Met de inzet van POH-GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.

De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw medische dossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

Vergoeding
De zorgverlening door de POH-GGZ valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet van uw eigen risico af. U kunt een eerste afspraak bij POH-GGZ alleen maken via uw huisarts.