De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Varkenmarkt 19 2512 GR ’s-Gravenhage Tel:070 345 07 09 (voor SPOED toets 1) 070 364 68 45

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

De Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) is binnen de huisartsenpraktijk ingevoerd om u tijdig bij te staan bij psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health. Het is mogelijk om bij de POH-GGZ een wat langere afspraak te krijgen. Met de inzet van POH-GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.

De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

De zorgverlening door de POH-GGZ valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet van uw eigen risico af. U kunt een eerste afspraak bij POH-GGZ alleen maken via uw huisarts.