Voordat u ingeschreven kan worden moet er een aantal zaken administratief verwerkt worden.

Geeft u toestemming voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het LSP? Informatie hierover leest u in de folder ’jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijke Schakelpunt(LSP)’
Door middel van ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor het opvragen van uw medisch dossier bij uw vorige Huisarts en actueel medicatieoverzicht bij uw apotheker.
Do you give permission to make your medical data available via the LSP? You can read more about this in the brochure "your medical data available via the National Exchange Point (LSP)"
By signing this form you give permission for requesting your medical file from your previous GP and a current medication overview from your pharmacist.
 • Stap 1: Uw inschrijfformulier invullen
  Het inschrijfformulier graag zo nauwkeurig mogelijk invullen en versturen; per gezin is dat 1 inschrijfformulier.

 • Stap 2: Uw medisch dossier ophalen bij uw oude huisarts
  Uw huisarts is in het bezit van een medisch dossier. Uw voormalige huisarts is verplicht het dossier aangetekend per post of via digitale verzending te versturen,
  of door persoonlijke overhandiging van hen aan een medewerker van onze praktijk.

 • Stap 3: inleveren van uw medisch dossier + ID-bewijs
  Per 1 juni 2009 moeten wij bij alle nieuwe patiënten die zich inschrijven vragen om een identiteitsbewijs. De gegevens hiervan worden genoteerd in uw dossier.
  Vriendelijk verzoeken wij u daarom dan ook om, als u de papieren in komt leveren, de identiteitsbewijzen van alle gezinsleden aan de assistente te tonen.

 • Stap 4: Kennismaken met uw nieuwe huisarts
  Wilt u een kennismakingsgesprek met uw nieuwe huisarts, maakt u dan een afspraak via de assistente.
  Wanneer u uw inschrijfformulier en uw medische dossier bij ons inlevert, bent u binnen enkele dagen bij ons ingeschreven.