Griepvaccinatie & pneumokokken vaccinatie 2020 – Gezondheidscentrum Medisena – ’s-Gravenhage
Varkenmarkt 19 2512 GR ’s-Gravenhage Tel:070 345 07 09 (voor SPOED toets 1) 070 364 68 45

Griepvaccinatie & pneumokokken vaccinatie 2020

Uitnodiging voor de griepprik

Wanneer u in aanmerking komt voor de gratis griepprik en/of pneumokokken vaccinatie, krijgt u een uitnodigingsbrief
halverwege oktober 2020.

Locatie              : Gezondheidscentrum Medisena, Varkenmarkt 19 2512GR Den Haag
Datum en tijd   : U kunt alleen op de aangegeven datum en tijd komen, welke in uw brief is vermeld.
                             Dit i.v.m. de veiligheid voor u en onze medewerkers.

 • Draag een mondkapje
 • Neem de uitnodigingsbrief mee. Zonder die brief kunnen wij u de prik niet geven.
 • Kom niet te vroeg.
 • Zorg dat wij u makkelijk in uw bovenarm kunnen prikken.
 • Houd altijd anderhalve meter afstandLet op: een vervoersprobleem is geen indicatie voor een griepprik thuis!

Griepvaccinatie
De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen.

Kom ik in aanmerking voor een griepprik?

De griepprik is bedoeld voor:

 • mensen van 60 jaar en ouder
 • mensen met een hart- of vaatziekte
 • mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD)
 • mensen met diabetes mellitus
 • mensen met een nierziekte
 • mensen met verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling

Wanneer mag u de griepprik niet hebben?

 • Als u allergisch bent voor kippeneiwit mag u de griepprik niet hebben.
 • Als u koorts heeft, moet u de griepprik even uitstellen.
 • Als u verkouden bent, kunt u gewoon komen.
 • Na de prik kan uw arm een tijdje gevoelig zijn.
 • U krijgt van de griepprik zelf geen griep.
 • De prik beschermt niet tegen verkoudheid en ook niet tegen Covid-19.

Pneumokokken vaccinatie
In het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is 1941 en 1947 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken.

Pneumokok is de naam van een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.
De pneumokokkenprik is de beste bescherming tegen het krijgen van een pneumokokkenziekte. De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekte zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.
Wanneer mag u de pneumokokkenprik niet hebben?

 • Als u koorts heeft.
 • Als gebleken is dat u allergisch bent voor deze prik, of voor de stof fenol.
 • Als u deze prik al eerder heeft gekregen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.
 • Als u chemotherapie krijgt of in de laatste drie maanden heeft gehad