De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

In onze praktijk zijn praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam.

De POH-GGZ is binnen de huisartsenpraktijk ingevoerd om u tijdig bij te staan bij psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health. Het is mogelijk om bij de POH-GGZ een wat langere afspraak te krijgen.

De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

De zorgverlening door de POH-GGZ valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet van uw eigen risico af.

De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

Met de inzet van POH-GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.

U kunt een eerste afspraak bij POH-GGZ alleen maken via uw huisarts.

  • Helmersstraat 33
    2513 RV ’s-Gravenhage

  • Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00u.

  • Tel.: (070) 345 07 09