De praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

CHRONISCHE ZORG

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners somatiek (POH-S) werkzaam. De POH-S ondersteunt uw huisarts bij de zorg aan patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, astma, COPD, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten en ouderenzorg. Zij doet dit door het uitvoeren van controles volgens een vast protocol tijdens haar eigen spreekuur.

Daarnaast geeft de POH-S u voorlichting over uw aandoening en kunt u bij haar terecht met vragen. De uitkomsten van de controles worden besproken met uw huisarts en als uw huisarts daar aanleiding toe ziet wordt de behandeling bijgesteld. Wanneer u door de POH-S wordt uitgenodigd voor een afspraak is dit altijd op verzoek van uw huisarts. De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

De zorgverlening door de POH-S valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet af van uw eigen risico.

Onze huisartspraktijk maakt deel uit van zorggroep ELZHA voor ondersteuning van de chronische zorg. ELZHA ondersteunt huisartsen bij het organiseren van gestructureerde, wijkgerichte zorg binnen een netwerk van zorgprofessionals.

  • Helmersstraat 33
    2513 RV ’s-Gravenhage

  • Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00u.

  • Tel.: (070) 345 07 09